Nadační fond Lidé Sobě
  > Nitrooční čočka 
|

Slouží jako náhrada původní zkalené čočky. Podle typu a tvaru rozlišujeme více druhů čoček a ty jsou pak určeny pro určitý okruh pacientů:

|
__________