Nadační fond Lidé Sobě
  > Zelený zákal 
|

Glaukom – závažné oční onemocnění

Glaukom neboli zelený zákal je závažné onemocnění oka, které patří do skupiny chorob nejčastěji zapříčiňujících slepotu v současné populaci. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, kde jedním z významných příznaků je vysoký oční tlak. K léčbě zeleného zákalu (podle typu stádia) se používá celá řada konzervativních a chirurgických metod. K novým perspektivním typům antiglaukomotózních operací 90. let patří zákroky s použitím speciálních drenážních implantátů.

Drenážní implantáty

Drenážní implantáty dovolují odtok komorové tekutiny do intrasklerálního prostoru. Drenážní implantáty mohou být vstřebatelné nebo trvalé. Přestavitelem resorbovatelného implantátu je lyofilizovaný biokompatibilní kolagenový váleček firmy STAAR o rozměrech 4,0 x 1,0 x 0,7 mm, který se vstřebává 4 – 6 měsíců. Tato doba je dostatečně dlouhá pro vytvoření trvalého filtračního kanálu ve skléře.

K neresorbovatelným implantátům patří T-flux firmy IOL Technologie. Jde o speciální drenážní implantát vyrobený z vysoce hydrofilního akrylátu (Poly-Megma®), který má velmi příznivé biokompatibilní vlastnosti, udržuje permanentní intrasklerální prostor a zabraňuje nežádoucím adhezím. Tento implantát je rovněž miniaturní tlak pomocí aktivní drenáže na základě kapilárních sil a osmózy.

|
__________