Nadační fond Lidé Sobě
  > Orgány nadačního fondu 
|

Statutárním orgánem je správní rada:

MUDr. Václav Bartl – předseda
Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
MUDr. Jiří Slepánek
MUDr. Karel Holub
 

Kontrolním orgánem je dozorčí rada:

MUDr. Karel Sedláček – předseda
Ing. Veronika Braunová
 

Ředitelka Nadačního fondu:

Ilona Florianová

|
__________